غذاهای عروس هلندی

بزرک(کتان قهوه ای)

۲۵,۵۰۰ تومان۳۵۴,۰۰۰ تومان

برزک(کتان قهوه ای)

غذای پرندگان

تخم کتان درجه 2

۲۲,۰۰۰ تومان۳۱۵,۰۰۰ تومان

تخم کتان درجه 2

غذای فنچ

غذای ویژه فنچ

۶۵,۰۰۰ تومان۳۱۲,۵۰۰ تومان

غذای ویژه فنچ

غذای پرندگان

کلم (تخم کلم)

۲۰,۰۰۰ تومان۲۷۳,۵۰۰ تومان

بذر کلم (تخم کلم)

غذای پرندگان

ارزن ریز

۱۱,۵۰۰ تومان۱۵۱,۰۰۰ تومان

ارزن ریز

دانه خوری های پرندگان

دانه خوری سیلویی

۶,۷۰۰ تومان

دانه خوری سیلوییمزیت:راحت نصب میشهراحت پر میشهنیازی به پوست گیری و نظافت دانه نداره