دانه خوری های پرندگان

دانه خوری مکانیزه

۱۷,۰۰۰ تومان

مناسب برای پرنده هایعروس هلندیکوتوله برزیلیمرغ عشقو...

دانه خوری های پرندگان

دانه خوری سیلویی

۶,۷۰۰ تومان

دانه خوری سیلوییمزیت:راحت نصب میشهراحت پر میشهنیازی به پوست گیری و نظافت دانه نداره

در انبار موجود نمی باشد

دانه خوری های پرندگان

دانه خوری گالوانیزه کبوتر

۰ تومان

دانه خوری گالوانیزه کبوتر

در انبار موجود نمی باشد

دانه خوری های پرندگان

دانه خوری کوچک

۰ تومان

دانه خوری کوچک

در انبار موجود نمی باشد

دانه خوری های پرندگان

دانه خوری قناری-فنج

۰ تومان

دانه خوری قناری-فنج

در انبار موجود نمی باشد
۰ تومان

آشیانه (لانه) قناری-دانه خوری کبوتر