غذای پرندگان

شاهدانه متوسط

۴۰,۰۰۰ تومان۴۱۷,۰۰۰ تومان

شاهدانه متوسط

در انبار موجود نمی باشد

غذاهای عروس هلندی

تخمه قرمز (تخمه شاهرودی)

۶۷,۵۰۰ تومان۲۵۸,۰۰۰ تومان

تخمه قرمز

۱۸,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان

ذرت سفید

در انبار موجود نمی باشد

غذای پرندگان

تخمه سفید

۴۹,۵۰۰ تومان۱۷۹,۵۰۰ تومان

تخمه سفید

۱۴,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان

گلرنگ (کافشه)

۲۹,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان

گشنیزطبع گرمانگل زدا

۱۲,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

خاک عروس هلندی دارای جذب رطوبت بالاخاک زیر پای عروس هلندیاین خاک در بسته های مختلف موجود است. که میتوانید از منوی کشویی پایین بسته مورد نظر را انتخاب نمایید.بعد از انتخاب بسته قیمت آن بسته در مقابل آن نمایان خواهد بود.

غذاهای عروس هلندی

گندم

۸,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومان

گندم مخصوص درست کردن جوانه گندم برای عروس هلندی

کاکادو