سنگ مینرال(مکمل غذایی طوطی سانان)

۱۲,۰۰۰ تومان

حاوی مواد معدنی و تقویتی برای طوطی سانان

پودر صدفی که در این سنگ وجود دارد باعث تقویت استخوان بندی پرنده می‌شود

سنگ مینرال باعث افزایش قدرت هضم غذاها در پرنده میشود.

موجود در انبار

قیمت و عکس سنگ مینرال
سنگ مینرال(مکمل غذایی طوطی سانان)

۱۲,۰۰۰ تومان