کرم میل ورم (میلورم) خشک شده درجه 2

۱۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان

غذای خشک کرم میل ورم (mealworm)
سرشار از پروتئین
موجود در دو بسته بندی:
بسته میلورم 25 گرمی
بسته میلورم 50 گرمی

کرم میل ورم خشک
کرم میل ورم (میلورم) خشک شده درجه 2