غذای پرندگان

شاهدانه متوسط

۴۰,۰۰۰ تومان۴۱۷,۰۰۰ تومان

شاهدانه متوسط

غذاهای عروس هلندی

بزرک(کتان قهوه ای)

۲۴,۵۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان

برزک(کتان قهوه ای)

غذاهای عروس هلندی

شاهدانه درشت

۳۷,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان

شاهدانه درشت برای عروس هلندی 

در انبار موجود نمی باشد

غذاهای عروس هلندی

تخمه قرمز (تخمه شاهرودی)

۶۷,۵۰۰ تومان۲۵۸,۰۰۰ تومان

تخمه قرمز

۱۸,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان

ذرت سفید

در انبار موجود نمی باشد

غذاهای عروس هلندی

تخمه مخلوط

۵۳,۵۰۰ تومان۱۸۵,۳۰۰ تومان

تخمه مخلوط

در انبار موجود نمی باشد

غذای پرندگان

تخمه سفید

۴۹,۵۰۰ تومان۱۷۹,۵۰۰ تومان

تخمه سفید

۱۴,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان

گلرنگ (کافشه)