غذاهای عروس هلندی

کتان ایرانی (اردبیلی)

۳۹,۰۰۰ تومان۶۳۸,۰۰۰ تومان

کتان تازه اردبیلمشاهده همه‌ی محصولات غذای عروس هلندی

غذای پرندگان

تخم کتان درجه 2

۳۵,۰۰۰ تومان۵۶۹,۰۰۰ تومان

تخم کتان درجه 2

غذای پرندگان

کلم (تخم کلم)

۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان

بذر کلم (تخم کلم)

غذای پرندگان

شاهدانه متوسط

۴۰,۰۰۰ تومان۴۱۷,۰۰۰ تومان

شاهدانه متوسط

غذاهای عروس هلندی

بزرک(کتان قهوه ای)

۲۴,۵۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان

برزک(کتان قهوه ای)

غذاهای عروس هلندی

شاهدانه درشت

۳۷,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان

شاهدانه درشت برای عروس هلندی 

۷۱,۰۰۰ تومان۳۴۳,۰۰۰ تومان

غذای مخلوطی کوتوله برزیلی ترکیبی از دانه های تازه برای کوتوله برزیلی

غذاهای عروس هلندی

کتان سیاه (نیجر)

۲۳,۰۰۰ تومان۳۴۲,۰۰۰ تومان

کتان سیاهمشاهده همه‎ی محصولات غذای عروس هلندی