غذاهای عروس هلندی

تخم کتان

۱۹,۵۰۰ تومان۳۴۵,۰۰۰ تومان

کتان تازه اردبیلمشاهده همه‌ی محصولات غذای عروس هلندی

غذاهای عروس هلندی

شاهدانه درشت

۱۹,۰۰۰ تومان۳۴۱,۵۰۰ تومان

شاهدانه درشت برای عروس هلندی 

غذاهای عروس هلندی

کتان سیاه (نیجر)

۲۲,۵۰۰ تومان۳۳۱,۰۰۰ تومان

کتان سیاهمشاهده همه‎ی محصولات غذای عروس هلندی

۱۰,۰۰۰ تومان۱۴۳,۹۰۰ تومان

گلرنگ (کافشه)

۹,۰۰۰ تومان۱۰۷,۰۰۰ تومان

گشنیزطبع گرمانگل زدا

غذاهای عروس هلندی

گندم

۸,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان

گندم مخصوص درست کردن جوانه گندم برای عروس هلندی

غذاهای عروس هلندی

دانه جارو

۶,۵۰۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومان

دانه جاروتاثیرگذارترین دانه در درمان اسهال پرندهکبوتر - مرغ خانگی - عروس هلندی - خروس جنگیهمسترمشاهده همه‎ی محصولات غذای عروس هلندی

غذاهای عروس هلندی

اسنک عسلی

۲۵,۰۰۰ تومان

اسنک عسلی مخلوطی از دانه ها با عسلتشویقی مخصوص عروس هلندی و کوتوله