غذای پرندگان

تخم خرفه (بذر خرفه)

۳۸,۰۰۰ تومان۵۶۲,۰۰۰ تومان

خُرفه

غذای پرندگان

شاهدانه ریز

۳۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان

شاهدانه ریز   

غذای پرندگان

بذر کاهو – تخم کاهو

۳۱,۰۰۰ تومان۳۹۹,۰۰۰ تومان

کاهو

غذاهای عروس هلندی

تخم کتان

۱۹,۵۰۰ تومان۳۴۵,۰۰۰ تومان

کتان تازه اردبیلمشاهده همه‌ی محصولات غذای عروس هلندی

غذاهای عروس هلندی

کتان سیاه (نیجر)

۲۲,۵۰۰ تومان۳۳۱,۰۰۰ تومان

کتان سیاهمشاهده همه‎ی محصولات غذای عروس هلندی

غذاهای عروس هلندی

کافشه خندان (گلرنگ دهن باز)

۱۲,۰۰۰ تومان۱۷۵,۵۰۰ تومان

کافشه خندانمناسب برای انواع طوطی سانانعروس هلندی هاکوتوله برزیلیقناریمرغ عشقکبوترو...

۹,۰۰۰ تومان۱۰۷,۰۰۰ تومان

گشنیزطبع گرمانگل زدا

دانه خوری های پرندگان

دانه خوری سیلویی

۶,۷۰۰ تومان

دانه خوری سیلوییمزیت:راحت نصب میشهراحت پر میشهنیازی به پوست گیری و نظافت دانه نداره

canary-bird