بایگانی دسته‌ی: دانه ها

انواع دانه ها مخصوص پرندگان
کبوتر – قمری – طرقه
عروس هلندی -مرغ
قناری -کاسکو -طوطی -فنچ -مرغ عشق
غاز – اردک – قو – گنجشک و …..