خاک زیر پای عروس هلندی (جذب کننده رطوبت)

۱۳,۵۰۰ تومان۵۵,۵۰۰ تومان

خاک عروس هلندی دارای جذب رطوبت بالا

خاک زیر پای عروس هلندی

این خاک در بسته های مختلف موجود است. که میتوانید از منوی کشویی پایین بسته مورد نظر را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب بسته قیمت آن بسته در مقابل آن نمایان خواهد بود.

خرید خاک برای عروس هلندی (رطوبت گیر)
خاک زیر پای عروس هلندی (جذب کننده رطوبت)
۱۳,۵۰۰ تومان۵۵,۵۰۰ تومان Select options