دانه خوری سیلویی

۶,۷۰۰ تومان

دانه خوری سیلویی

مزیت:

راحت نصب میشه

راحت پر میشه

نیازی به پوست گیری و نظافت دانه نداره

موجود در انبار

دانه خوری سیلویی

۶,۷۰۰ تومان