کف دریا (پشت انکاس)

۱۵,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان

تقویت استخوان بندی

تامین کلسیم مورد نیاز پرنده

کوتاه نگه داشتن نوک و ناخن پرنده

جلوگیری از تیز شدن ناخن پرنده

 

سایز وزن تقریبی برحسب گرم
کوچک 50 (+10،10-)
متوسط 100 (+15،15-)
بزرگ 200 (+20،20-)

 

خرید کف دریا - استخوان ماهی مرکب
کف دریا (پشت انکاس)
۱۵,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید