کف دریا (پشت انکاس)

۲۰,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان

تقویت استخوان بندی

تامین کلسیم مورد نیاز پرنده

کوتاه نگه داشتن نوک و ناخن پرنده

جلوگیری از تیز شدن ناخن پرنده

 

سایزوزن تقریبی برحسب گرم
کوچک50 (+10،10-)
متوسط100 (+15،15-)
بزرگ200 (+20،20-)

 

خرید کف دریا - استخوان ماهی مرکب
کف دریا (پشت انکاس)